Otel Loglama

Kurduğumuz Sistem, müşterilerinize şifre ve kullanıcı adı tanımlayarak internet hizmeti vermenizi ve 5651 yasa gereği internet erişimini kayıt altına alarak, müşterilerinizin hangi saat, hangi web sayfasına girdiğini, ne kadar süre sayfada kaldığının tespitini yapar.

5651 Yasası Nedir ?

İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş, 5651 kanun numarasıyla, 26530 sayılı resmi gazetede, 23 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış bir yasadır.

5651 Yasasının Amacı

15 Kasım 2008 de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan 5651 yasası, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede, internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır. Kredi kartı dolandırıcılığı, çocuk pornosu veya sahte hesaplardan başkalarına hakaret gibi kötü amaçlı kullanımlar kayıt altına alınır.

5651 Yasası Ne Anlama Gelmektedir

5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma v.b. şeklindedir. Şirket sahipleri veya yöneticiler bu yaptırımlardan sorumludurlar.

Kanun maddesince alınması istenen tedbirler, aslında kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi, ilgili kuruluş için itibar kaybına da sebep olacaktır.